Reklama
Reklama
Reklama
"Bezpłatne szkolenia w naszej gminie! Nauczysz się, jak dzięki komputerowi z internetem szukać pracy, zadbać o zdrowie, załatwiać codzienne sprawy, uczyć się, inwestować, odpoczywać, rozwijać swoje hobby i życie duchowe, a także stać się bardziej aktywnym obywatelem. Sprawdź szkolenia on-line, wejdź na stronę: e-mocni.org.pl
Portal e-usług bibliotecznych
Reklama
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

Dzisiaj5
Wczoraj33
W tym tygodniu189
W tym miesiącu484
Ogółem198393
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Konkurs poświęcony Zofii Solarzowej –Patronce naszej Biblioteki

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Białym Dunajcu ogłasza konkurs na esej albo wiersz o swoim patronie Zofii Solarzowej. Regulamin konkursu udostępniamy poniżej.


Regulamin konkursu:

 

1. Celem konkursu jest nie tylko rozwijanie talentu literackiego użytkowników naszej Biblioteki, ale przede wszystkim przybliżenie szerokiemu gronu osób odwiedzających naszą Bibliotekę, postaci Zofii Solarzowej (1902– 1988), organizatorki Uniwersytetów Ludowych, działaczki harcerstwa, i Ruchu Ludowego, znamienitego pedagoga , także instruktora teatralnego, z okazji imienin patronki Biblioteki, w dniu 15 maja.

 2. Do udziału w konkursie zapraszamy użytkowników Biblioteki im. Zofii Solarzowej, jak również tych, którym postać Patronki jest bliska i chcieliby się przyczynić do jej przypomnienia.

 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie tekstu wiersza, bądź innego utworu literackiego. W przypadku eseju, dopuszczalny jest tekst nie przekraczający 5 stron A4.

 4. Będą rozpatrywane nadesłane prace podpisane godłem, natomiast w oddzielnej kopercie prosimy umieścić: godło, imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora. Prosimy podać grupę wiekową (dzieci – do lat 13, młodzież: 14 – 18 lat i osoby dorosłe).

 5. W przypadku kontaktu przez pocztę elektroniczną , uprasza się o nadsyłanie dwóch oddzielnych plików. W pierwszym pracy podpisanej godłem, w następnym, kontaktowego adresu e-mailowego. W niej: (godła, imienia, nazwiska autora, oraz grupy wiekowej).

 6. W przypadku wierszy, maksymalną ilość przewiduje się do trzech utworów.

 7. Osoby, które nadsyłać będą eseje, mogą również nadsyłać i wiersze, ale wówczas , ich ilość będzie zmniejszona do dwóch, tak aby w sumie       ilość prac nie przekraczała trzech egzemplarzy.

 8. Utwory, zarówno te pisane wierszem jak i prozą nie mogą być wcześniej publikowane (w tym również i w Internecie) oraz nagradzane            w  innych konkursach .

 9. Teksty konkursowe prosimy nadsyłać lub dostarczać osobiście. Najpóźniej do 30 maja 2018 roku, do godziny 15.00 pod adres: Gminna Biblioteka Publiczna, ulica Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec. Telefon: 207 38 98, lub drogą poczty elektronicznej (pamiętając o podpisaniu utworów godłem i jednoczesnym przysłaniu w oddzielnym pliku danych, o których mowa w punkcie 4 niniejszego regulaminu konkursu)

 10. O przyjęciu pracy w terminie decyduje data jej dostarczenia lub data stempla pocztowego.

 11. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie przesyłki.

 12. Pytania i wątpliwości , odnośnie konkursu można kierować drogą e-mailową na adres Biblioteki w Białym Dunajcu ulica Jana Pawła II 363,         34-425 Biały Dunajec. Telefon: 207 38 98

 13. Konkurs rozstrzygnie specjalnie w tym celu ustanowione trzyosobowe Jury.

 14. Laureaci zostaną poinformowani o nominacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź telefonicznie)

15. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w terminie, który zostanie ogłoszony po zakończeniu konkursu.

16. Regulamin konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej Biblioteki: http://www.gbpbialydunajec.pl/ i udostępniony na miejscu     w Gminnej Bibliotece Publicznej w Białym Dunajcu

17. Prace niespełniające warunków konkursu nie będą oceniane .

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczania nagrodzonych utworów na stronie internetowej Biblioteki i w lokalnej prasie bezpłatnie. Zarówno całych utworów jak i ich fragmentów.

 19. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu konkursu oraz z akceptacją publikowania danych osobowych autora w materiałach dotyczących konkursu. Zapewniamy o ochronie danych osobowych, w myśl obowiązującej ustawy, o ochronie danych osobowych. 

 

Share
drukuj Drukuj | powiadom znajomego Email | odwiedzin: 657
 

sierpnia

18

niedziela

Znajdź na stronie

Reklama
Reklama
W jakich wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę chciałbyś wziąć udział?
 
Copyright © 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Białym Dunajcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.