Reklama
Reklama
Reklama
"Bezpłatne szkolenia w naszej gminie! Nauczysz się, jak dzięki komputerowi z internetem szukać pracy, zadbać o zdrowie, załatwiać codzienne sprawy, uczyć się, inwestować, odpoczywać, rozwijać swoje hobby i życie duchowe, a także stać się bardziej aktywnym obywatelem. Sprawdź szkolenia on-line, wejdź na stronę: e-mocni.org.pl
Portal e-usług bibliotecznych
Reklama
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

Dzisiaj25
Wczoraj28
W tym tygodniu154
W tym miesiącu471
Ogółem198380
Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Obszar rewitalizacji dla Gminy Biały Dunajec

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji  (GPR)  dla obszarów wiejskich Gmina Biały Dunajec, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, określiła obszary kryzysowe (zdegradowane) do rewitalizacji na terenie wiejskim gminy.

 Gminny Program Rewitalizacji będzie obowiązkowym załącznikiem do projektów unijnych, z których Urząd Gminy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy mogą pozyskiwać środki finansowe na rozwój.

W projekcie uchwały Rady Gminy są wymienione działki, wchodzące w obszar rewitalizacji. Prosi się mieszkańców Gminy Biały Dunajec o sprawdzenie, czy numery działek, wymienione w projekcie uchwały, pokrywają się z ich prywatnymi działkami. Jeśli tak, to prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w celu wniesienia uwag do niżej wymienionego projektu uchwały Rady Gminy.

Więcej informacji na temat rewitalizacji znajduje się na stronie Urzędu Gminy Biały Dunajec:

http://www.bialydunajec.com.pl/index.php/rewitalizacja-gminy

Projekt

Uchwała Nr ………………..

Rady Gminy Biały Dunajec

z dnia ……………. 2017 r.

 

w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy
                       Biały Dunajec.

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Rada Gminy Biały Dunajec, działając na wniosek Wójta Gminy, uchwala, co następuje:
 

§ 1.

  1. 1.Wyznacza się obszar zdegradowany dla Gminy Biały Dunajec obejmujący miejscowości: Biały Dunajec, Gliczarów Górny, Gliczarów Dolny, Leszczyny, Sierockie.
  1. 2.Wyznacza się obszar rewitalizacji dla Gminy Biały Dunajec obejmujący:

na terenie miejscowości Biały Dunajec działka: 3002/4, 3013/1, 3017/1, 623/1, 670/1, 671/3, 671/4, 680/3, 681/3, 689/3, 689/4, 690/1, 804/1, 806/1, 813/2, 816/3, 815/3, 823/3, 823/4, 824/1, 824/2, 829/4, 829/5, 918/1, 919/1, 921/1, 987/1, 1106/5, 1112/2, 1114/4, 1114/7, 1114/9, 1114/12, 1128/4, 1128/5, 1129, 1130/1, 1130/2, 1153/3, 1153/4, 1163/1, 1164, 1165/1, 1185/1, 1185/2, 1185/3, 1332/1, 1381/4, 1381/5, 1381/6, 1383/1, 1383/2, 1431/1, 1477/3, 1477/4, 1477/5, 1478/1, 1522/1, 1525/3, 1525/4, 1571/1, 1572/3, 1573/3, 1630/1, 1630/2, 1633/1, 1633/2, 1636/1, 1208/1, 1208/2, 1211/1, 1211/2, 1234/1, 1234/2, 1239/4, 1279/1, 1281/1, 1286/3, 1286/4, 7180/15, 7180/26, 7506/53, 7506/55, 7506/56, 7506/58, 7506/59, 7506/61, 7506/65, 7506/66, 7506/68, 7506/69, 7506/70, 7506/71, 7506/72, 7506/73, 7506/74, 7506/75, 7506/76, 7506/77, 7506/78, 7506/79, 7506/80, 7506/86, 7506/88, 7506/90, 7506/91, 7506/92, 7506/93, 7506/94, 7506/95, 7506/96, 7506/98, 7506/99, 7506/100, 7506/101, 7506/104, 7506/105, 7506/106, 7506/135, 7511/23, 7511/28, 7511/29, 7511/32, 7511/33, 7511/34, 7511/35, 7511/45, 7511/46, 7511/47, 7511/48, 7511/51, 7511/52, 7516/56, 7516/59, 7516/60, 7516/61, 7516/63, 7516/65, 7516/66, 7516/67, 7516/68, 7516/72, 7516/73, 7516/75, 7516/76, 7516/77, 7516/79, 7516/80, 7516/81, 7516/82, 7516/83, 7516/84, 7516/86, 7516/87, 7516/88, 7516/89, 7516/90, 7516/96, 7516/102, 7516/103, 7516/104, 7516/105, 7516/106, 7516/107, 7516/108, 7516/109, 7516/110, 7516/111, 7516/112, 7516/113, 7516/114, 7516/115, 7516/116, 7516/117, 7516/118, 7516/119, 7516/127, 7516/128, 7516/129, 7516/130, 7516/131, 7516/132, 7516/133, 7516/134, 7516/136, 7516/137, 7516/138, 7516/139, 7516/140, 7627/1, 7629/1, 7631/1, 7798/3, 7853/1, 7854/1, 7898/6, 7898/7, 7898/8, 7898/9, 7898/10, 7955/2, 7955/4, 7964/2, 7964/3, 7967/3, 7964/4, 7967/5, 7967/7, 7967/8, 7967/9, 7978/4, 7978/6, 7981/4, 7981/5, 7981/6, 7981/7, 7981/10, 7981/11, 7981/12, 7981/15, 7981/16, 8777, 8778, 8779, 8780, 8786, 8787, 8788, 8789, 8794, 8795, 8796, 8797, 8802, 8803, 8806/7 8806/11, 8806/12, 8806/13, 8806/14, 8808/3, 8808/4, 8814/5, 8832/5, 8832/6, 8834/7, 8834/9, 8834/10, 8834/13, 8834/21, 8834/28, 8835/1, 8835/2, 8839/3, 8840/4, 8840/5, 8840/6, 8840/16, 8844/12, 8844/17, 8844/20, 8844/21, 8844/22, 8844/23, 8844/24, 8844/25, 8844/27, 8844/28, 10031/4, 10032/7, 10032/11, 10032/14, 10045/4, 10047/3, 10052/1, 10052/2, 10052/3, 10059/1, 10059/5, 10059/6, 10059/7, 10060/4, 10061/7, 10062/9, 10062/10, 10062/11, 10062/12, 10062/13, 10063/7, 10063/8, 10063/9, 10063/10, 10063/11, 10063/12, 10067/15, 10067/8, 10067/9, 10067/10, 10067/11, 10067/12, 10067/13, 10067/18, 10067/19, 10067/20, 10124/1, 10126, 10127/1, 10127/2, 10128, 10129, 10130/1, 10130/2, 10131/1, 10131/2, 10131/3, 10131/4, 10132/1, 10132/2, 10133/1, 10133/2, 10134/1, 10134/2, 10135/1, 10135/2, 10136/3, 10136/4, 10138, 10139/1, 10140/3, 10141/1, 10142, 10143, 10144/1, 10144/2, 10145, 10146/1, 10159/10, 10159/19, 10159/22, 10159/25, 12185/1, 12251/1, 12252/1, 12274/2, 12275/1, 12301, 12302, 12321, 12322/1, 12322/2, 12352/1, 12352/2, 12353, 12483/1, 12484/1, 12539/4, 12542/8, 12543/1, 12550/1, 12562/1, 12565/1, 12566, 12567, 12587/1, 12587/2, 12595/1, 12600, 12614/25, 12614/30, 12614/47, 12614/48, 12614/53, 12614/59, 12614/60, 12614/93, 12619/5, 12619/6, 12619/7, 12619/8, 12619/9, 12619/10, 12622/2, 12623/1, 12624/18, 12633/3, 12634/3, 12642, 12643, 12687/1, 12687/2, 12690, 12694 o łącznej powierzchni 62,2405 ha (mapy nr 1 i 2)

  1. 1)na terenie miejscowości Gliczarów Górny działki: 1809/24, 1809/25, 1809/27, 1819/2, 1828/1, 1828/2, 1829/1, 1829/2, 1846, 1847, 1848, 2323łącznej powierzchni 2,3053 ha, (mapa nr 3)
  2. 2)na terenie miejscowości Gliczarów Dolny działki: 366/5, 366/6, 366/16, 366/17, 366/18, 366/19, 366/23, 347/1, 368/3, 368/4, 368/5, 370/2, 370/3, 370/4, 371/2, 372, 373/2, 373/,3 393/7, 393/10, 393/11, 393/18, 393/21, 393/24, 393/25, 394/1, 394/5, 394/6, 394/7, 394/11, 394/12, 395, 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 396/8, 397/1, 397/3, 397/4, 398/1, 398/3, 398/4, 399/2, 399/3, 399/4, 400/1, 400/3, 400/4, 408/4, 410/10, 410/15, 410/17, 410/18, 410/21, 410/23, 410/24, 410/25, 410/26, 410/27, 410/28, 410/29, 410/30, 410/32, 410/35, 410/36, 410/41, 410/42, 411/13, 411/15, 411/17, 1474, 1482, 1485, 1486/1, 1486/2, 1487, 2333, 2335, 2336/4, 2336/5, 2368/1, 2368/2łącznej powierzchni 2,1239 ha (mapa nr 4)
  3. 3)na terenie miejscowości Sierockie działki nr: 4707, 4708, 4738/3, 4738/4, 4738/5, 4738/6, 4738/7, 4739/1, 4739/2, 4738/3, 4740/1, 4740/2, 4741/1, 4741/2, 4784/2, 4784/5, 4785/1, 4785/2, 4785/3, 4786/1, 4786/2, 4787, 4768/2, 4868/3, 4868/4, 4869/2, 4869/3, 4869/4, 4869/5, 4870/4, 4870/5, 4870/6, 4870/7, 4870/8, 4870/9, 4870/10, 4870/11, 4919/2, 4919/3, 4919/4, 4919/5, 4920, 4922/1, 4923/1, 4929/1, 4929/2, 4930/1, 4930/2, 4993/1, 4996/4, 4997/1, 5000/9, 5000/10, 5000/11, 5000/14, 5000/15, 5053/12, 5053/13, 5053/15, 5053/16, 5053/17, 5054/1, 5058/2, 5058/7, 5058/8, 5058/9, 5085/4, 5085/7, 5085/8, 5088/1, 5088/2, 5089, 5090/1, 5090/2, 5090/3, 5091/1, 5091/2, 5091/3, 5092, 5093, 5094, 5145/3, 5146/1, 5146/2, 5147/1, 5147/5, 5147/6, 5147/7, 5147/8, 5148/1, 5148/2, 5149/2, 5149/3, 5149/4, 5149/5, 15279/4, 15340 o łącznej powierzchni 9,5806 ha (mapa nr 5)
  1. 3.Załączniki graficzne od 1 do 5 do uchwały określają granice obszaru zdegradowanegopodlegającego rewitalizacji.

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biały Dunajec.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777), określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, zostało uznane za zadanie własne. W przypadku, gdy gmina zamierza realizować ww. zadania własne, niezbędne jest wyznaczenie w drodze uchwały rady gminy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z treścią ww. ustawy do wniosku Wójta załącza się diagnozę potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia.

 Obszar, obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji , na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Dla gminy Biały Dunajec takimi obszarami do rewitalizacji są tereny znajdujące się w miejscowościach:

 

Jako obszar do rewitalizacji, wymagający wsparcia wskazane zostało:

  1. Biały Dunajec,
  2. Gliczarów Górny,
  3. Gliczarów Dolny,
  4. Sierockie.

Analiza sfery społecznej zamieszkującej ten teren wykazuje duże nasilenie negatywnych zjawisk społecznych, co stanowi potencjalnie zagrożenie dla dzieci i młodzieży korzystającej
z przestrzeni publicznej w rejonie zdefiniowanym jako zdegradowany. Potrzeba realizacji skoordynowanej polityki w wymiarze społecznym i przestrzenno-funkcjonalnym została potwierdzona w zestawieniu wskaźników wyznaczających tereny zdegradowane, jednocześnie powyższa analiza wskazuje na wewnętrzny potencjał rozwojowy obszaru wyznaczonego do rewitalizacji na terenie miejscowości.

 Ponadto w przeznaczonych do rewitalizacji obszarach znajdują się negatywne zjawiska w zakresie przestrzenno-funkcjonalnym ze względu na obszary konieczne do zagospodarowania oraz budynki zdegradowane technicznie.

Statystyczne zestawienie negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczym uzasadnia – zgodnie
z przyjętymi założeniami metodycznymi związanymi z wyznaczeniem obszarów kryzysowych (depopulacja, bezrobocie, ubóstwo, bezpieczeństwo publiczne) za uznanie wskazanego obszaru za zdegradowany oraz wyznaczenie tego obszaru jako obszaru rewitalizacji. Dodatkowymi argumentami wyznaczającym obszary miejscowości, jako „do zrewitalizowania” są ważne funkcje społeczno-gospodarcze tych miejscowości oraz stan zagospodarowania terenów możliwych do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych.
Share
drukuj Drukuj | powiadom znajomego Email | odwiedzin: 1296
 

sierpnia

17

sobota

Znajdź na stronie

Reklama
Reklama
W jakich wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę chciałbyś wziąć udział?
 
Copyright © 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Białym Dunajcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.