Projekt p.n. „DLA TYCH, CO WŁASNEGO BOISKA NIE MAJĄ”

01 lutego 2021


Ludowy Klub Sportowy „BIALI” Biały Dunajec, pragnąc zrealizować Projekt p.n. „DLA TYCH, CO WŁASNEGO BOISKA NIE MAJĄ” zaprasza 5 szkół z terenu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania do udziału w turniejach piłki nożnej w następujących grupach wiekowych:

1.Dzieci roczniki 2008 – 2010 (10 zawodników z każdej szkoły)

2.Dzieci roczniki 2011 – 2013 (10 zawodników z każdej szkoły) 

 Formularz zgłoszenia danej szkoły powinien zawierać umotywowanie do udziału w turniejach piłki nożnej, w tym obserwowanym przez opiekunów dużym zainteresowaniem dzieci piłką nożną z równoczesnymi zgłaszanymi brakami w zakresie możliwości uprawiania tego sportu.

 Wraz ze zgłoszeniem szkoła deklaruje skompletowanie w określonym terminie uczestników do dwóch drużyn po 10 osób każda.

 Zgłoszenia przyjmujemy do 12-go lutego 2021 roku w siedzibie Klubu LKS BIALI Biały Dunajec (Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 363) w godzinach otwarcia.

 W związku z ograniczoną liczbą uczestników, o zakwalifikowaniu szkoły do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Informacja pod numerem telefonu: 660 935 742 – Józefa Kolbrecka – Prezes LKS „BIALI” Biały Dunajec

 Celem operacji jest wzrost aktywności fizycznej dzieci od najmłodszych lat, zwiększenie możliwości ich rozwoju i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Biały Dunajec.

 

Operacja pt.„DLA TYCH, CO WŁASNEGO BOISKA NIE MAJĄ”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020,

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Drukuj