Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Klubie Sportowym "BIALI" Biały Dunajec

22 maja 2020

OGŁOSZENIE

 Ludowy Klub Sportowy „BIALI” Biali Biały Dunajec ogłasza, że w dniu 05 czerwca 2020 roku (piątek) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

I termin – godz. 19:00

II termin – godz. 19:15

 Miejsce: Świetlica w szatni sportowej (stadion piłkarski LKS „BIALI”)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania. Stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Powołanie przewodniczącego zebrania i sekretarza obrad

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu LKS „BIALI” Biały Dunajec

5. Sprawozdanie Skarbnika Klubu

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

8. Wybór członków Zarządu

9. Podjęcie Uchwały przez Walne Zebranie w sprawie wyboru Władz Klubu

10. Dyskusja i wolne wnioski

11. Zakończenie obrad
Drukuj