Zyciy Krzesnyj Zofii Solarzowej - Jan Świder "Zbójnik"

26 kwietnia 2016

W sześdziysiontyk rokak Pani Solarzowo do Dunajca przyjechała,

kulturom ludowom społecniy siy zajmowała.

Zespół „Biały Dunajec” bez 16 roków prowadziyła,

„Wesele góralskie” wroz z jego cłonkami w tym casiy wystawiyła.

Za sprawom Bronisława Cudzicha spisane zostało,

strone artystycnom Kierownicce zespołu zawdziyncało.

Dziynki prof. Józefowi Titzowi oprawa muzycno powstała,

muzyka Jana Cudzicha „Dusy” na weselu grała.

Z tamtyk casów nagraniy „Biołodunajcaniy” powtórzyli,

na wydanie II tomu „Życie spełnione” wystompiyli.

Prezeska Związku Podhalan Agata Bentkowska do tego siy przycyniyła,

„Słownik Skalnych Ludzi” o zespolanak do niego dołoncyła.

„Pisma społeczne i literackie” jest zatytułowany,

I tom „Mój pamiętnik” w 2013 roku zostoł juz wydany.

III tom pomału do kupy składajom,

i w noblizsym casiy wydrukować majom.

Dzisiyjse spotkaniy w dolnyj skole siy odbyło,

z góralskiymi posiadami połoncone było.

Z całyj okolicy ludziy na nim byli,

nawet ze stolicy gościy tu przybyli.

Był pon Andrzej Sowa – współautor ksionzki,

w imiyniu wydawcy Poseł do PE Jarosław Kalinowski.

Andrzej i Wojciech Solarzowie, synowie Krzesnyj cy Babuli,

tak samo, jak ik mama, pośród nos barz dobrze siy culi.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wydarzyniu patronowoł,

Wicemarszałek Wojciech Kozak go reprezentowoł.

Radny wojewódzki Stanisław Barnaś tyz siy tu znajdowoł,

i list gratulacyjny od niego odcytoł.

Całe przedstawiyniy dwa zespoły uświetniały,

„Promni” i „Modlnica” pomiyndzy przerwami w „Weselu” śpiywały i grały.

Historyjy swojygo powstanio przy tym opedziały,

bo za Kierownicke paniom Zofie miały.

I downi artyści w pokaziy udział brali,

z małom łezkom w oku Solarzowom zbacowali.

Gminna Biblioteka Publiczna i Związek Podhalan całość zorganizowali,

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury impreze współfinansowali.

 

Biały Dunajec, 23.04.2016 r.

 napisał: Jan Świder „Zbójnik”

Drukuj