DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA BIBLIOTEKI

 

Głównym zadaniem biblioteki jest:

  1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

  3. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.

  4. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.

  5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 

Od 1963 r. do 1990 r. działalność biblioteki skupiała się na organizowaniu:

Od 1990 roku Biblioteka wzbogaciła swą działalność o:

W czytelni komputerowej Biblioteki można nieodpłatnie skorzystać z 2 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu. Dodatkowo w pomieszczeniach Biblioteki zainstalowany jest Hotspot, dzięki, któremu można korzystać z sieci bezprzewodowej WiFi. Biblioteka prowadzi usługi reprograficzne tj. drukowanie czarno-białe, kolorowe (w formacie A4) oraz kserowanie (w formacie A4, A3).

Biblioteka realizuje wypożyczanie międzybiblioteczne przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Zakopanem. Współpracuje także z bibliotekami szkolnymi z terenu Gminy Biały Dunajec.

 

 

Drukuj