Ogólnopolska debata na temat: „Kompetencje przyszłości - jak rozwinąć nasze skrzydła?” w białodunajeckiej Bibliotece

24 marca 2015

20 marca 2015 roku w godzinach 16.00-19.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu odbyła się debata na temat: „Kompetencje przyszłości - jak rozwinąć nasze skrzydła?”. Debata organizowana przez naszą Bibliotekę jest częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Polega ono na przeprowadzeniu lokalnych dyskusji na temat kompetencji Polaków i ich mocnych stron, które w najbliższych latach będą kluczowe dla rozwoju naszego kraju. Biblioteka w Białym Dunajcu otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie i zorganizowania spotkania z udziałem przedstawicieli samorządu, reprezentantów lokalnych instytucji i organizacji, a także mieszkańców, jako jedna z 42 placówek z całej Polski.

Debata w Białym Dunajcu, podobnie jak spotkania w pozostałych bibliotekach, jest ściśle powiązana z Kongresem Obywatelskim – dorocznym wydarzeniem organizowanym od blisko 10 lat przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu (wśród uczestników kongresowych dyskusji można wymienić m.in. Jana Englerta, Lecha Wałęsę, Joannę Szczepkowską czy Jacka Żakowskiego. Wnioski ze wszystkich dyskusji zostaną zebrane
i przedstawione podczas kolejnego kongresu, w październiku 2015 roku.

Konkluzje i pomysły wynikające z naszej debaty będziemy mogli wykorzystać również lokalnie, na przykład planując działania edukacyjne skierowane do mieszkańców czy ubiegając się o finansowanie projektów, etc.

Zebrani odpowiedzieli na następujące pytania:                       

Z perspektywy osobistej - Jakie kompetencje są najważniejsze z punktu widzenia sukcesów osobistych i zawodowych mieszkańców naszej miejscowości / gminy?

Z perspektywy społeczności lokalnej - Jakie kompetencje powinni posiadać mieszkańcy, aby angażować się w sprawy naszej miejscowości / gminy?)

Debata z racji swojej innowacyjności, była dla zebranych ciekawą forma dyskusji. Temat, który wydawałoby się niekonkretny, nabrał znaczenia po obejrzeniu filmu, zapowiadającego debatę. Zebrani chętnie wykonywali polecenia prowadzącej.

Najważniejszy wniosek z debaty: To człowiek, nie technologie nowoczesne, nie dobra materialne są najważniejsze. Na pierwszym miejscu człowiek, jego rozwój intelektualny, duchowy i moralny oraz chęć pomocy innym, chęć dzielenia się wiedzą i praca dla dobra wspólnego


Józefa Kolbrecka – Kierownik – Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej – gospodarz

Dagmara Batóg – bibliotekarz, trener STOP – moderator

Adam Mółka – dokumentacja fotograficzna                                                          

Gość specjalnyAndrzej Jacek Nowak – Wójt Gminy Biały Dunajec

Drukuj